Monthly Archives: February 2012

Is och vatten i två floder

I helgen har jag besökt Färnebofjärdens nationalpark uppe vid Gysinge och Sevedskvarn, och Fyrisån vid Ulva kvarn i Uppsala. Vattnet verkar ha varierat ordentligt över vintern; det finns många lager med is och inget av dem bär riktigt. 

Posted in Birds, Photography, Sweden | Leave a comment